مشخصات دوره
رايانه كار ICDL درجه 2
کد رشته : 4/ 2/ 15/ 42- 3
تعداد ساعت :32
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام