جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
برقكار ساختمان درجه 1 *
برقكار ساختمان درجه 2
برقكار صنعتي درجه 2
برنامه نويس زبان HTML براي طراحي صفحات WEB
پرورش دهنده قارچ دكمه اي *
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2
تعميركار برق خودرو درجه 2
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2
تعميرکار تلفن همراه
تعميرکار تلويزيون هاي پيشرفته (LCD و پلاسما) *
تعمیرکار آبگرمکن دیواری
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی
جوشکار گاز محافظ CO2
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E8 ) SMAW
راسته دوز
سرویس کار ماشین های دوخت خانگی
سرویس کار ماشین های دوخت خانگی
سفره آرا
كارور عمومي رايانه شخصي
كارورAUTO CAD
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2
نصاب در و کمد چوبی
کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3
کارور GPS
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS *
کارور عمومي رايانه شخصي **
کارورPLC درجه2 **
 

لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
برقكار ساختمان درجه 1 *ثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 2ثبت ناممشاهده
برنامه نويس زبان HTML براي طراحي صفحات WEBثبت ناممشاهده
پرورش دهنده قارچ دكمه اي *ثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميرکار تلفن همراهثبت ناممشاهده
تعميرکار تلويزيون هاي پيشرفته (LCD و پلاسما) *ثبت ناممشاهده
تعمیرکار آبگرمکن دیواریثبت ناممشاهده
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازیثبت ناممشاهده
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازیثبت ناممشاهده
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگیثبت ناممشاهده
جوشکار گاز محافظ CO2ثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E8 ) SMAWثبت ناممشاهده
راسته دوزثبت ناممشاهده
سرویس کار ماشین های دوخت خانگیثبت ناممشاهده
سرویس کار ماشین های دوخت خانگیثبت ناممشاهده
سفره آراثبت ناممشاهده
كارور عمومي رايانه شخصيثبت ناممشاهده
كارورAUTO CADثبت ناممشاهده
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2ثبت ناممشاهده
نصاب در و کمد چوبیثبت ناممشاهده
کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3ثبت ناممشاهده
کارور GPSثبت ناممشاهده
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS *ثبت ناممشاهده
کارور عمومي رايانه شخصي **ثبت ناممشاهده
کارورPLC درجه2 **ثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام