جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
اتوماسيون اداري درجه 2 *
برقكار ساختمان درجه 1 *
برقكار ساختمان درجه 2
برقكار صنعتي درجه 2
برنامه نويس زبان HTML براي طراحي صفحات WEB
پرورش دهنده قارچ دكمه اي *
پرورش دهنده گياهان دارويي
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2
تعميركار برق خودرو درجه 2
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2
تعميرکار تلفن همراه
تعمیرکار آبگرمکن دیواری
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی
جوشکار گاز محافظ CO2
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E8 ) SMAW
راسته دوز
رویه کوب مبل
سرويس و نگهداري خودرو
سرویس کار ماشین های دوخت خانگی
سفره آرا
كارور عمومي رايانه شخصي
كارورAUTO CAD
گلیم باف درجه 2
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2
معرق كار
نصاب در و کمد چوبی
نقاش خودرو درجه 2
نقشه بردار درجه 1
کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3
کارور GPS
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS *
کارور عمومي رايانه شخصي **
کارورPLC درجه2 **
کمک نقشه بردار درجه 2
 

لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
اتوماسيون اداري درجه 2 *ثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 1 *ثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 2ثبت ناممشاهده
برنامه نويس زبان HTML براي طراحي صفحات WEBثبت ناممشاهده
پرورش دهنده قارچ دكمه اي *ثبت ناممشاهده
پرورش دهنده گياهان داروييثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميرکار تلفن همراهثبت ناممشاهده
تعمیرکار آبگرمکن دیواریثبت ناممشاهده
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازیثبت ناممشاهده
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگیثبت ناممشاهده
جوشکار گاز محافظ CO2ثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E8 ) SMAWثبت ناممشاهده
راسته دوزثبت ناممشاهده
رویه کوب مبلثبت ناممشاهده
سرويس و نگهداري خودروثبت ناممشاهده
سرویس کار ماشین های دوخت خانگیثبت ناممشاهده
سفره آراثبت ناممشاهده
كارور عمومي رايانه شخصيثبت ناممشاهده
كارورAUTO CADثبت ناممشاهده
گلیم باف درجه 2ثبت ناممشاهده
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2ثبت ناممشاهده
معرق كارثبت ناممشاهده
نصاب در و کمد چوبیثبت ناممشاهده
نقاش خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
نقشه بردار درجه 1ثبت ناممشاهده
کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3ثبت ناممشاهده
کارور GPSثبت ناممشاهده
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS *ثبت ناممشاهده
کارور عمومي رايانه شخصي **ثبت ناممشاهده
کارورPLC درجه2 **ثبت ناممشاهده
کمک نقشه بردار درجه 2ثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام