آخرین اخبار مرکز
 مراسم سوگواری سپهبد حاج قاسم سلیمانی
......
تاریخ خبر: 1398/10/24

 برگزاری دوره کیف دوز پارچه ای
 برای اولین بار در تاریخ 98/9/9 تا 98/12/1 در مرکز خواهران شهرکرد دوره کیف دوز پارچه ای به صور......
تاریخ خبر: 1398/10/11

 افتتاح دپارتمان صنایع غذایی مرکز خواهران شهرکرد
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرف......
تاریخ خبر: 1398/10/11