لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
برقكار صنعتي درجه 2ثبت ناممشاهده
پرده دوز درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميرکار تلفن همراهثبت ناممشاهده
جوشکار گاز محافظ CO2ثبت ناممشاهده
جوشکار گاز محافظ آرگونثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAWثبت ناممشاهده
كارور چاپ مهر قلمكار روي پارچه هاي پنبه ايثبت ناممشاهده
کارورPLC درجه2 **ثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام