انجام 90درصد تعهدات مرکز لردگان در 6ماهه اول سال
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان .90درصد تعهدات مرکز لردگان درشش ماهه اول سال 97 دربخش های ثابت شهری .سیار .روستایی وعشایر .صنایع .زندان وپادگان در رشته های مختلف انجام گرفت.به گفته خالدی رییس مرکز فنی وحرفه ایی لردگان ازمجموع 265هزار نفرساعت تعهد مرکز در سال97بیش از 213هزار نفرساعت عملکرد داشته است.
1397/07/21