جلسه رییس مرکز فنی وحرفه ایی لردگان با رییس آموزش وپرورش منطقه فلارد
در این دیدار طرفین درخصوص اجرای دوره های فنی وحرفه ایی مرکز فلارد برای دانش آموزان کارودانش آموزش وپرورش درخصوص کلاسهای عملی به بحث وگفتگو پرداختند .همچنین رشته هایی که توسط آموزشگاههای آزاد برای اموزش وپرورش در حال اجرا می باشد مورد بازرسی قرار گرفت.
1397/08/22