جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
 

برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته برنامه ریزی آموزشی شهرستان سامان با اتاق اصناف
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سامان،جلسه هم اندیشی کمیته برنامه ریزی آموزش در خصوص اجرای تفاهمنامه بین اتاق اصناف و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان و با حضور مربیان مرکز  در دفتر ریاست مرکز برگزار شد.
قاسمی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گفت:این جلسه از طرف کمیته برنامه ریزی آموزش این مرکز و به منظور اجرا و عملیاتی کردن تفاهمنامه منعقده بین اتاق اصناف شهرستان و این مرکزبا حضور نمایندگان اتاق اصناف و مربیان آموزشی شهر سامان برگزار شد.
قاسمی بیان داشت:این جلسه با هدف افزایش سطح مهارت و دانش و ارتقای مهارتی فنی و حرفه ای ضمن کار شاغلین اصناف در سطح شهرستان برگزار گردید.
وی اظهار داشت :در این جلسه مصوب شد که اتاق اصناف نیازهای آموزشی خود را به تفکیک صنف و به صورت کتبی به این مرکز اعلام نمایند.
قاسمی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان در پایان گفت:اتاق اصناف با هماهنگی های لازم در خصوص استفاده از ظرفیت تفاهمنامه منعقده با مسئولین صنف اتحادیه های شهرستان به عمل آورد تا شاهد افزایش سطح دانش و مهارت فعالان صنوف در سطح شهرستان و استان باشیم
1397/09/10