جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
- پداگوژی عمومی
تکنسین لینوکس(Linux)و سرویسهای شبکه درآن
- جوشکاری مخازن فولادی
-ABAquS
-ASP.NET
AVR
c# (web Application)
C# -windows application
-GIS
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)
-آشپزی طب سنتی
برقكار ساختمان درجه 2
برقكار صنعتي درجه 1
برقكار صنعتي درجه 2
-برنامه نويس برنامه هاي كاربردي Android
-برنامه نویسیc#lمقدماتی
-پارچه ساز تزئینی
پرورش دهنده زنبور عسل
پرورش دهنده گياهان آپارتماني
-پرورش ملکه زنبور عسل
پنوماتیک کار صنعتی
تراشكار درجه 1
تراشکار cnc درجه 2
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 1
تعميركار برق خودرو درجه 2
تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2
-تعمیر اتومیبل سواری درجه 2
تعمیر دستگاه های دورنگار و فکس
تعمیر لوازم خانگی درجه 2ویژه خواهران
-تعمیر ونگهداری شبکه های هوایی توزیع
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری
تعمیرکار کولر گازی خودرو
تولید تراریوم
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
تکنسین سخت افزار +A
تکنسین شبکه(CCNA)
-جوشکاری برق درجه 1
-جوشکاری برق درجه 2
-چهل تکه دوزی
-حکاک چرم
خاتم ساز چوبي **
خاتم کار درجه 2
سازنده جعبه های تزئینی(کاتوناژ)
سازنده دوخت های سنتی تلفیقی
سازنده زیور آلات چوبی
-سراج سنتی
-سرویس ونگهداری خودرو ویژه خواهران
سرویس کار ماشین های دوخت خانگی
-سوخت نگار و سوخت کار چوب و صفحات چوبی
-سوخت نگارچوب ونی
-طراح سیستم های انرژی خورشیدی
-طراح وتحلیگر مدارات با خانوادهARM
-طراح وتحلیلگر مدارات با خانواده PIC
طراحی تابلوهای روان و LED
-طراحی نقشه های PCB با نرم افزارALTIUM DESIGNER
-طراحی وتحلیل مدارهای میکروکنترلر AVR
فرز کار cnc درجه 2
-فن ورزایمنی وکنترل ضایعات درتوزیع
-قلاب باف چرم وجیر
كاربر android(تلفن ها و ساير دستگاه هاي هوشمند)
-لوله کشی گاز خانگی
-مدیر بازاریابی
مرصع کار
معرق كار
-معرق ومنبت کار صدف وچوب
معرق ومنبت کاردرجه 2
-معرق کار ساقه گندم
مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق
-نانوایی
-نصب دوربین مدار بسته
نصب واحداث شیکه هوایی توزیع
نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station
نقشه بردار درجه 1
-نقشه کشی ساختمان با Autocad
نقشه کشی سازه
نقشه کشی معماری
هیدرولیک کار صنعتی
-کار با نرم افزار PSIM
کارآفرین
کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3
کارور GPS
کارور PLC درجه 1
-کارور PLC درجه 2
-کالیبراسیون ابزار دقیق
-کشت گیاهان دارویی کمیاب
-کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی
کمک نقشه بردار درجه 2
کنترلر مدارات پنوماتیک
کنترلر مدارهای هیدرولیک
 

لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
- پداگوژی عمومیثبت ناممشاهده
تکنسین لینوکس(Linux)و سرویسهای شبکه درآنثبت ناممشاهده
- جوشکاری مخازن فولادیثبت ناممشاهده
-ABAquSثبت ناممشاهده
-ASP.NETثبت ناممشاهده
AVRثبت ناممشاهده
c# (web Application)ثبت ناممشاهده
C# -windows applicationثبت ناممشاهده
-GISثبت ناممشاهده
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)ثبت ناممشاهده
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)ثبت ناممشاهده
-آشپزی طب سنتیثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 1ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 2ثبت ناممشاهده
-برنامه نويس برنامه هاي كاربردي Androidثبت ناممشاهده
-برنامه نویسیc#lمقدماتیثبت ناممشاهده
-پارچه ساز تزئینیثبت ناممشاهده
پرورش دهنده زنبور عسلثبت ناممشاهده
پرورش دهنده گياهان آپارتمانيثبت ناممشاهده
-پرورش ملکه زنبور عسلثبت ناممشاهده
پنوماتیک کار صنعتیثبت ناممشاهده
تراشكار درجه 1ثبت ناممشاهده
تراشکار cnc درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 1ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2ثبت ناممشاهده
-تعمیر اتومیبل سواری درجه 2ثبت ناممشاهده
تعمیر دستگاه های دورنگار و فکس ثبت ناممشاهده
تعمیر لوازم خانگی درجه 2ویژه خواهرانثبت ناممشاهده
-تعمیر ونگهداری شبکه های هوایی توزیعثبت ناممشاهده
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاریثبت ناممشاهده
تعمیرکار کولر گازی خودروثبت ناممشاهده
تولید تراریومثبت ناممشاهده
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتریثبت ناممشاهده
تکنسین سخت افزار +Aثبت ناممشاهده
تکنسین شبکه(CCNA)ثبت ناممشاهده
-جوشکاری برق درجه 1ثبت ناممشاهده
-جوشکاری برق درجه 2ثبت ناممشاهده
-چهل تکه دوزیثبت ناممشاهده
-حکاک چرمثبت ناممشاهده
خاتم ساز چوبي **ثبت ناممشاهده
خاتم کار درجه 2ثبت ناممشاهده
سازنده جعبه های تزئینی(کاتوناژ)ثبت ناممشاهده
سازنده دوخت های سنتی تلفیقیثبت ناممشاهده
سازنده زیور آلات چوبیثبت ناممشاهده
-سراج سنتیثبت ناممشاهده
-سرویس ونگهداری خودرو ویژه خواهرانثبت ناممشاهده
سرویس کار ماشین های دوخت خانگیثبت ناممشاهده
-سوخت نگار و سوخت کار چوب و صفحات چوبیثبت ناممشاهده
-سوخت نگارچوب ونی ثبت ناممشاهده
-طراح سیستم های انرژی خورشیدیثبت ناممشاهده
-طراح وتحلیگر مدارات با خانوادهARMثبت ناممشاهده
-طراح وتحلیلگر مدارات با خانواده PICثبت ناممشاهده
طراحی تابلوهای روان و LEDثبت ناممشاهده
-طراحی نقشه های PCB با نرم افزارALTIUM DESIGNERثبت ناممشاهده
-طراحی وتحلیل مدارهای میکروکنترلر AVRثبت ناممشاهده
فرز کار cnc درجه 2ثبت ناممشاهده
-فن ورزایمنی وکنترل ضایعات درتوزیعثبت ناممشاهده
-قلاب باف چرم وجیرثبت ناممشاهده
كاربر android(تلفن ها و ساير دستگاه هاي هوشمند)ثبت ناممشاهده
-لوله کشی گاز خانگیثبت ناممشاهده
-مدیر بازاریابیثبت ناممشاهده
مرصع کارثبت ناممشاهده
معرق كارثبت ناممشاهده
-معرق ومنبت کار صدف وچوبثبت ناممشاهده
معرق ومنبت کاردرجه 2ثبت ناممشاهده
-معرق کار ساقه گندمثبت ناممشاهده
مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برقثبت ناممشاهده
-نانواییثبت ناممشاهده
-نصب دوربین مدار بستهثبت ناممشاهده
نصب واحداث شیکه هوایی توزیعثبت ناممشاهده
نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Stationثبت ناممشاهده
نقشه بردار درجه 1ثبت ناممشاهده
-نقشه کشی ساختمان با Autocadثبت ناممشاهده
نقشه کشی سازهثبت ناممشاهده
نقشه کشی معماریثبت ناممشاهده
هیدرولیک کار صنعتیثبت ناممشاهده
-کار با نرم افزار PSIMثبت ناممشاهده
کارآفرینثبت ناممشاهده
کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3ثبت ناممشاهده
کارور GPSثبت ناممشاهده
کارور PLC درجه 1ثبت ناممشاهده
-کارور PLC درجه 2ثبت ناممشاهده
-کالیبراسیون ابزار دقیقثبت ناممشاهده
-کشت گیاهان دارویی کمیابثبت ناممشاهده
-کشت هیدروپونیک گیاهان داروییثبت ناممشاهده
کمک نقشه بردار درجه 2ثبت ناممشاهده
کنترلر مدارات پنوماتیکثبت ناممشاهده
کنترلر مدارهای هیدرولیکثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام