آموزش رایانه
برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای عمومی رایانه در مرکز سورشجان
1-کاربر رایانه ICDL
2-برنامه نویسی اندروید
3-برنامه نویسی MATLAB
4-برنامه نویسی JAVA