برگزاری دوره های خیاطی در روستای وانان و روستای مرغملک
با توجه به تقاضای خواهران در دو روستای وانان و مرغملک در خصوص آموزش خیاطی ، دو دوره آموزشی مانتو دوزی با مربیگری خانم فرشته عبداللهی از اول مرداد ماه در این دو روستا برگزار گردید.
1396/05/01