دوره سفره آرایی و میوه و سبزی آرایی در مرکز سورشجان برگزار شد
جهت اوقات فراغت دانشجویان و دانش آموزان یک دوره سفره آرایی و میوه و سبزی آرایی با مربیگری خانم نرگس کریمیان در مرکز سورشجان برگزار گردید.
1396/05/01