برگزاری دوره برق خودرو در مرکز سورشجان
با تجهیز کارگاه مکانیک خودرو در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سورشجان از ابتدای مهر ماه دوره آموزشی برق خودرو در این مرکز برگزار گردید .
1397/08/28