حضور امام جمعه محترم سورشجان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سورشجان
امام جمعه محترم شهر سورشجان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای سورشجان بازدید نمودند . در این بازدید امام جمعه از اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای برای کارآموزان صحبت کرده و تشویق به فراگیری مهارت نمودند و همچنین در پایان به همه کارآموزان دو کارگاه جوشکاری و مکانیک خودرو یک جلد کتاب نهج البلاغه هدیه دادند .
1397/08/29