آخرین اخبار مرکز
 شركت رئيس مركزدرجلسه اداره كل
بنابه گزارش روابط عمومي مركزاقاي محموديان درجلسه اي كه جهت بررسي امورات مربوط به راه اندازي مركزپرورش ماهيان سردابي باحضورمديركل محترم وروساي واحدهاي اداره كل بودشركت نموده است .......
تاریخ خبر: 1399/08/29

 آغازثبت نام دوره اموزشي مهارت محورپرورش زنبورعسل
بنابه گزارش روابط عمومي مركزاغاز ثبت نام دوره اموزشي مهارت محورپرورش زنبورعسل درمركزعلاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانندباشماره تلفن ذيل ارتباط برقرارنمايند 038-34342800داخلي13......
تاریخ خبر: 1399/08/24

 شروع ثبت نام دوره اموزشي مانتودوزي
بنابه گزارش روابط عمومي مركز آغاز ثبت نام دوره اموزشي مانتودوزي  درمركزثابت علاقمندان جهت ثبت نام ميتوانندحداكثرتاتاريخ 20/8/99به واحدپذيرش مراجعه نمايند......
تاریخ خبر: 1399/08/11

 اطلاعيه
قابل توجه كاراموزان جهت دريافت كارت ورودبه جلسه ازمون1/8/1399به واحدپذيرش مركزمراجعه نمايند......
تاریخ خبر: 1399/07/29

 برگزاري جلسه بافرماندهي انتظامي شهرستان اردل درخصوص اموزش سربازان
......
تاریخ خبر: 1399/07/29

 اغازثبت نام دوره های اموزشی
آغازثبت نام دوره هاي اموزشي برپايه اموزش مجازي وبصورت حضوري دوره اي وباتعدادكم كاراموزان دركارگاه اموشي......
تاریخ خبر: 1399/07/05

 تقديرفرمانداراردل ورئيس اموزش وپرورش ازرئيس مركز
بنابه گزارش روابط عمومي مركز تقديرنامه اي ازطرف فرمانداراردل ورئيس اموزش وپرورش شهرستان به دليل همكاري بسيارمناسب كه اقاي حافظ محموديان  درخصوص مراكزيادگيري محلي داشته اند صادرشده است......
تاریخ خبر: 1399/07/01

 بازديدنماينده محترم مجلس ازمركزآموزش فني وحرفه اي شهرستان اردل
🔹مهندس حمزه نماینده محترم شهرستانهای اردل کیار فارسان و کوهرنگ طی بازدیدی که از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان اردل داشتند گفت" این مرکز باید فعالیت خود را در بحث آموزش گسترده تر کند تا شاهد تحو......
تاریخ خبر: 1399/04/26