آخرین اخبار مرکز
 اطلاعيه
قابل توجه كاراموزان جهت دريافت كارت ورودبه جلسه ازمون1/8/1399به واحدپذيرش مركزمراجعه نمايند......
تاریخ خبر: 1399/07/29

 برگزاري جلسه بافرماندهي انتظامي شهرستان اردل درخصوص اموزش سربازان
......
تاریخ خبر: 1399/07/29

 اغازثبت نام دوره های اموزشی
آغازثبت نام دوره هاي اموزشي برپايه اموزش مجازي وبصورت حضوري دوره اي وباتعدادكم كاراموزان دركارگاه اموشي......
تاریخ خبر: 1399/07/05

 تقديرفرمانداراردل ورئيس اموزش وپرورش ازرئيس مركز
بنابه گزارش روابط عمومي مركز تقديرنامه اي ازطرف فرمانداراردل ورئيس اموزش وپرورش شهرستان به دليل همكاري بسيارمناسب كه اقاي حافظ محموديان  درخصوص مراكزيادگيري محلي داشته اند صادرشده است......
تاریخ خبر: 1399/07/01

 بازديدنماينده محترم مجلس ازمركزآموزش فني وحرفه اي شهرستان اردل
🔹مهندس حمزه نماینده محترم شهرستانهای اردل کیار فارسان و کوهرنگ طی بازدیدی که از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان اردل داشتند گفت" این مرکز باید فعالیت خود را در بحث آموزش گسترده تر کند تا شاهد تحو......
تاریخ خبر: 1399/04/26

 اغازثبت نام دوره های اموزشی
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوره های اموزشی مرکزشروع شده وعلاقمندان برای ثبت نام وشرکت دردوره های مذکورهمه روزه میتوانند به واحداموزش مرکزمراجعه ویاباشماره تلفن03834342800داخلی 13تماس بگیرند......
تاریخ خبر: 1399/04/07

 شرکت درجلسه دردفترمعاون اقتصادی استاندار
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزاقای محمودیان بهمراه مهندس اماره مدیرومهندس انصاری معاون اموزش دردفترمعاون اقتصادی استانداری حضورپیداکرده ودرخصوص راه اندازی مرکزتخصصی ماهیان سردابی به رایزنی پرداختند......
تاریخ خبر: 1399/02/07

 یازینب
......
تاریخ خبر: 1398/12/20