مشخصات دوره
کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 2
کد رشته : 1/ 3/ 2/ 22/ 71- 8
تعداد ساعت :126
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 3
    ثبت نام