مشخصات دوره
قالی باف تابلویی
کد رشته : 2/ 1/ 56/ 54- 7
تعداد ساعت :76
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام