آخرین اخبار مرکز
 ارائه میز خدمت درنمازجمعه لردگان
به گزارش روابط عمومی ،مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان بمناسبت هفته فنی وحرفه ای در مصلی شهر لردگان با حضور رئیس مرکز وکارکنان جهت خدمات به همشهریان میز خدمت ارائه نمود هدایت اله رحیمی  رئیس ضمن تبر......
تاریخ خبر: 1399/05/07

 تقدیر از رئیس مرکزلردگان بمناسبت پنجم مردادماه
......
تاریخ خبر: 1399/05/07

 بازدید از آموزشهای فنی وحرفه ای روستای وعشایری لردگان
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان در سومین روز هفته ملی مهارت ریاست محترم مرکزلردگان از دوره آموزشی کارورچاپ قلمکار  در شهرستان لردگان روستای رحیم آباد از توابع بخش ارمند  با رعایت پروتکلهای ب......
تاریخ خبر: 1399/05/07

 بازدید فرماندهی سپاه لردگان از مرکزلردگان
درهفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای تعداد زیادی از مدیران شهرستان از مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مرکز بازدید ودیدارکردند رحیمی رئیس مرکزلردگان اعلام کرد که مجموعه......
تاریخ خبر: 1399/05/07

 میزبانی مرکزفنی وحرفه ای لردگان درکلاس معارف
بمناسبت هفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای ،مرکزلردگان اولین میزبان کلاس معارف درسال 1399بود دراین کلاس معارف امام جمعه لردگان ضمن تبریک هفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای ازخدمات صادقانه مجموعه......
تاریخ خبر: 1399/05/07

 بازدید ودیدارامام جمعه لردگان با مجموعه فنی وحرفه ای لردگان
دردومین روزهفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای امام جمعه لردگان بهمراه دبیر نمازجمعه با همکاران وریاست مرکز ومربیان وکارآموزان دیدار کرد وازمجموعه فنی وحرفه ای لردگان با لوح تقدیرازآنها تشکرنمود......
تاریخ خبر: 1399/05/06

 خطبه های این هفته نماز جمعه لردگان
      امام جمعه شهرلردگان درهفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای  درخطبه های این هفته نماز جمعه اعلام کردکه اگرتوجه کنیم مابعضا......
تاریخ خبر: 1399/05/06

 دوره های آموزشی با وجود کرونا درلردگان همچنان ادامه دارد
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان رحیمی رئیس مرکزاعلام نمودکه دوره های آموزشی فنی وحرفه ای لردگان درمرکزثابت وسیار روستایی ادامه دارد ومربیان مرکز به همشهریان خود خدمات آموزشی ارائه می دهند رحیمی گفت با......
تاریخ خبر: 1399/04/31