آخرین اخبار مرکز
 برگزاری دوره آموزشی برای اولین بار درکمپ تولدی بهتر درشهرستان خانمیرزا
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان دوره آموزشی سرویسکار خودرو برای اولین بار در کمپ تولدی دوبار درشهرستان خانمیرزا برگزار شد دراین دوره که باهماهنگی شورای مبارزه با موادمخدر استان واداره بهزیستی درحین بر......
تاریخ خبر: 1399/12/05

 بازدید کارشناسان فرمانداری از دوره های زنان سرپرست خانوار
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان کارشناسان فرماندار وریاست فنی وحرفه ای وریاست بهزیستی لردگان از دوره های آموزش فنی وحرفه ای زنان سرپرست خانوار در رشته قالی بافی تابلو بازدید واز روند آموزش مهارتی مددج......
تاریخ خبر: 1399/12/05

 افتتاح اولین آموزشگاه درشهرستان خانمیرزا
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان در روزبیست ویکم بهمن ماه یکهزارسیصد ونود ونه اولین آموزشگاه مراقب زیبایی با حضورفرماندارمحترم شهرستان جناب دکتر مرادی ومعاون  وکارشناسان فرمانداری وبخشدار ارمند رو......
تاریخ خبر: 1399/11/25

 بازدید از خانواده شهدا درایام الله دهه فجر
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان از خانواده شهید  ابراهیم محمدی درمحله خاردان بمناسبت 42سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران دیدارو سرکشی توسط مرکز لردگان انجام شد دراین دیدار رئیس مرکزلردگان ضمن تبری......
تاریخ خبر: 1399/11/25

 بازدید از کلاسهای روستایی درایام دهه فجر
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان از کلاسهای آموزشی در محله حاجی آباد و جلیل آبادبمناسبت ایام الله دهه فجر بازدید شد دراین بازدید رئیس مرکز وکارشناسان از روند آموزش درمحله های آسیب های اجتماعی واشتغال آ......
تاریخ خبر: 1399/11/25

 روز زن کارآفرینی
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان درمراسمی در دفتر رئیس  از بانوان مرکز آموزش فنی وحرفه ای لردگان تقدیر وتشکر شد دراین مراسم از مربیان مرکز هم تقدیر شد......
تاریخ خبر: 1399/11/20

 کارگران ساختمانی نقش مهمی در زیر بنا عمرانی درجامعه دارند
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان جلسه ی درخصوص کارگران ساختمانی وبیمه پرداختی آنها در اداره تعاون وکار ورفا اجتماعی لردگان وبا حضور رئیس مرکز وکارشناس ورئیس اصناف کارگران ساختمانی استان ورئیس اداره تعا......
تاریخ خبر: 1399/11/20

 توانمندسازی مهارتی زنان عشایراز وظایف سازمان فنی وحرفه است
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان دوره آموزشی یک روز بمناسبت دهه مبارک فجر درخصوص توانمندسازی زنان عشایری وروستایی با همکاری آموزش وپرورش شهرستان لردگان با مربیگری مهندس مهران تقی پور درمورخه1399/11/15د......
تاریخ خبر: 1399/11/20