برگزاری استارتاپ بادام در مرکز فنی و حرفه ای سامان
به گزارش روابط عمومی مرکز با توجه به جلسه برگزارشده در فرمانداری شهرستان با محوریت بادام سامان  اجرای  استارتاپ بادام  سامان   به مرکز فنی و حرفه ای این شهرستان  واگذار گردید .
1398/09/20