تقدیر رییس اتاق اصناف شهرستان سامان از ریاست مرکز فنی و حرفه ای
بهگزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري ، ریاست اتاق اصناف سهرستان سامان  با اهداء لوح سپاس از رییس مرکز فني و حرفه اي شهرستان و همکاران  تقدير و تشکر کردند.
1398/09/25