جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
- جوشکاری مخازن فولادی
AVR
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)
برقكار ساختمان درجه 2
برقكار صنعتي درجه 1
برقكار صنعتي درجه 2
پرورش دهنده زنبور عسل
پرورش دهنده گياهان آپارتماني
-پرورش ملکه زنبور عسل
پنوماتیک کار صنعتی
تراشكار درجه 1
تراشکار cnc درجه 2
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 1
تعميركار برق خودرو درجه 2
تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2
-تعمیر اتومیبل سواری درجه 2
-تعمیر ونگهداری شبکه های هوایی توزیع
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری
تعمیرکار کولر گازی خودرو
-طراح سیستم های انرژی خورشیدی
-طراح وتحلیگر مدارات با خانوادهARM
-طراح وتحلیلگر مدارات با خانواده PIC
طراحی تابلوهای روان و LED
-طراحی نقشه های PCB با نرم افزارALTIUM DESIGNER
-طراحی وتحلیل مدارهای میکروکنترلر AVR
فرز کار cnc درجه 2
-فن ورزایمنی وکنترل ضایعات درتوزیع
مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق
-نصب دوربین مدار بسته
نصب واحداث شیکه هوایی توزیع
نقشه بردار درجه 1
-نقشه کشی ساختمان با Autocad
نقشه کشی سازه
هیدرولیک کار صنعتی
-کار با نرم افزار PSIM
کارآفرین
کارور PLC درجه 1
-کارور PLC درجه 2
-کشت گیاهان دارویی کمیاب
-کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی
کنترلر مدارات پنوماتیک
کنترلر مدارهای هیدرولیک
 

لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
- جوشکاری مخازن فولادیثبت ناممشاهده
AVRثبت ناممشاهده
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)ثبت ناممشاهده
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)ثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 1ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 2ثبت ناممشاهده
پرورش دهنده زنبور عسلثبت ناممشاهده
پرورش دهنده گياهان آپارتمانيثبت ناممشاهده
-پرورش ملکه زنبور عسلثبت ناممشاهده
پنوماتیک کار صنعتیثبت ناممشاهده
تراشكار درجه 1ثبت ناممشاهده
تراشکار cnc درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 1ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2ثبت ناممشاهده
-تعمیر اتومیبل سواری درجه 2ثبت ناممشاهده
-تعمیر ونگهداری شبکه های هوایی توزیعثبت ناممشاهده
تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاریثبت ناممشاهده
تعمیرکار کولر گازی خودروثبت ناممشاهده
-طراح سیستم های انرژی خورشیدیثبت ناممشاهده
-طراح وتحلیگر مدارات با خانوادهARMثبت ناممشاهده
-طراح وتحلیلگر مدارات با خانواده PICثبت ناممشاهده
طراحی تابلوهای روان و LEDثبت ناممشاهده
-طراحی نقشه های PCB با نرم افزارALTIUM DESIGNERثبت ناممشاهده
-طراحی وتحلیل مدارهای میکروکنترلر AVRثبت ناممشاهده
فرز کار cnc درجه 2ثبت ناممشاهده
-فن ورزایمنی وکنترل ضایعات درتوزیعثبت ناممشاهده
مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برقثبت ناممشاهده
-نصب دوربین مدار بستهثبت ناممشاهده
نصب واحداث شیکه هوایی توزیعثبت ناممشاهده
نقشه بردار درجه 1ثبت ناممشاهده
-نقشه کشی ساختمان با Autocadثبت ناممشاهده
نقشه کشی سازهثبت ناممشاهده
هیدرولیک کار صنعتیثبت ناممشاهده
-کار با نرم افزار PSIMثبت ناممشاهده
کارآفرینثبت ناممشاهده
کارور PLC درجه 1ثبت ناممشاهده
-کارور PLC درجه 2ثبت ناممشاهده
-کشت گیاهان دارویی کمیابثبت ناممشاهده
-کشت هیدروپونیک گیاهان داروییثبت ناممشاهده
کنترلر مدارات پنوماتیکثبت ناممشاهده
کنترلر مدارهای هیدرولیکثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام