آخرین اخبار مرکز
 جلسه ریاست مرکز لردگان باامام جمعه منطقه فلارد
دراین جلسه در خصوص ترویج مهارت های فنی وحرفه ای بین مردم منطقه وایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان وعشایر و.... بحث وگفتگو شد وایشان هم درخصوص دوره های آموزشی فنی وحرفه ایی وتبلیغ آن در بین خطبه های ن......
تاریخ خبر: 1397/08/22

 جلسه رییس مرکز فنی وحرفه ایی لردگان با رییس آموزش وپرورش منطقه فلارد
در این دیدار طرفین درخصوص اجرای دوره های فنی وحرفه ایی مرکز فلارد برای دانش آموزان کارودانش آموزش وپرورش درخصوص کلاسهای عملی به بحث وگفتگو پرداختند .همچنین رشته هایی که توسط آموزشگاههای آزاد برای اموز......
تاریخ خبر: 1397/08/22

 تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان تفاهمنامه ای بین اداره فنی وحرفه ای لردگان ودانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اجرای دوره های آموزشی توسط این اداره برای دانشجویان بسته شد .به گفته خالدی رییس اداره فنی وحرفه ......
تاریخ خبر: 1397/08/15

 انجام 90درصد تعهدات مرکز لردگان در 6ماهه اول سال
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان .90درصد تعهدات مرکز لردگان درشش ماهه اول سال 97 دربخش های ثابت شهری .سیار .روستایی وعشایر .صنایع .زندان وپادگان در رشته های مختلف انجام گرفت.به گفته خالدی رییس مرکز فن......
تاریخ خبر: 1397/07/21

 تفاهمنامه فنی وحرفه ای لردگان باسدکارون 4
به گزارش روابط عمومی مرکز فنی وحرفه ایی لردگان روز چهارشنبه مورخ97/5/24رییس مرکز فنی وحرفه ای لردگان طی بازدیدی که از سدکارون 4داشتند تفاهمنامه ایی درخصوص اجرای دوره جوش آرگون برای کارکنان سدکارون به ......
تاریخ خبر: 1397/05/24

 برگزاری همایش تخصصی تعمیراتECU
همایش کاملا تخصصی باهمکاری اداره فنی وحرفه ای لردگان وشرکت فنی مهندسی پارتیزان صنعت اصفهان در مرکز فنی وحرفه ایی لردگان برگزار گردید در این همایش که تعمیرکاران سطح شهرستان ونمایندگی های مجاز سطح شهرست......
تاریخ خبر: 1397/05/23

 بازدید رییس دانشگاه آزاد از مرکز فنی وحرفه ایی شهرستان لردگان بمناسبت هفته ملی ومهارت
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان رییس دانشگاه آزاد لردگان بمناسبت هفته ملی ومهارت از مرکز فنی وحرفه ایی لردگان بازدید بعمل آوردند دراین بازدید ازکارگاههای مرکز بازدید بعمل آمد ودر خصوص دوره هایی که در......
تاریخ خبر: 1397/05/07

 هفته ملی ومهارت
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان با توجه به هفته ملی ومهارت دعوتنامه هایی به کلیه مسئولین وروسا ادارات ونهادها فرستاده شد جهت بازدید از مرکز وکارگاهها ی آموزشی مرکز فنی وحرفه ایی وگسترش دوره های فنی و......
تاریخ خبر: 1397/05/07