آخرین اخبار مرکز
 فرماندارخانمیرزا:مهارت جزی از زندگی امروزماست
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان درسفربه شهرستان خانمیرزا با فرماندار خانمیرزا دیدار نموددراین دیدار فرماندارخانمیرزا ضمن تبریک به انتخاب شایسته مدیرکل زن اعلام نمودکه سازمان فن......
تاریخ خبر: 1399/04/12

 فرماندار لردگان:فنی وحرفه ای دربحث آسیبهای اجتماعی کارهای بزرگی انجام داد
به گزارش روابط عمومی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان  دراین سفرکه اولین سفر مدیرکل به شهرستان لردگان ومعاونت اداری وپشیبانی ورئیس اداره آموزش وپژوهش  ورئیس مرکزلردگان با فرماندار لرد......
تاریخ خبر: 1399/04/12

 بازدید واولین سفرشهرستانی مدیرکل از مرکزلردگان
مدیرکل فنی وحرفه ای استان و هئیت همراه از مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان بازدید وبا همکاران دیدارنمود دراین دیدارابتدا رئیس مرکزلردگان درخصوص عملکرد وتعهد آموزشی مرکزدرتمام حوزه های آموزشهای صح......
تاریخ خبر: 1399/04/12

 تقدیراز ریاست فنی وحرفه ای لردگان
در راستای جهش تولید ،توسعه همگانی  واشتغال پایدارفرماندارمحترم شهرستان لردگان از رئیس فنی وحرفه ای لردگان ومجموعه آموزشی تقدیرنموده......
تاریخ خبر: 1399/02/13

 همکاری مرکزفنی وحرفه ای لردگان درتولید ماسک
مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان در تولید ماسک با گروه جهادی درمنطقه ریگ همکاری دارد رحیمی رئیس مرکز لردگان لردگان اعلام نمودکه مرکزفنی وحرفه لردگان با هماهنگی فرمانداری لردگان تعدادی چرخ خیاطی صنعتی وپا......
تاریخ خبر: 1399/02/13

 آموزشهای فنی وحرفه ای لردگان درسال1398 افزایش داشت
به گزارش روابط عمومی : آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای درتمام حوزه های آموزشی درسال1398 رشد چشمگیری داشته رحیمی رئیس مرکزلردگان اعلام نمودکه درسال1398آموزشهای فنی وحرفه ای نسبت به سال قبل 24درصد افزایش و......
تاریخ خبر: 1398/12/17

 برگزاری دوره کیف دوزی طرح بنیاد علوی
دوره آموزشی کیف دوزی طرح بنیاد علوی در روستای منجرمویی شهرلردگان شروع شد رحیمی رئیس مرکزلردگان درباره دوره مذکور اعلام نمودکه این دوره در مدرسه شبانه روزی طوبی روستای منجرموئی در رشته کیف دوزی بمدت 22......
تاریخ خبر: 1398/11/10

 برگزاری دوره صنعت ساختمان ویژه آزمون
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان دوره آموزشی صنعت ساختمان برای کسانی که درآزمون تفاهم نامه ثبت نام کردند وطبق دستورالعمل ارسالی از ستاد توسط مرکزلردگان برای این افراد آموزش داده شد رحیمی رییس مرکزلردگا......
تاریخ خبر: 1398/11/10