آخرین اخبار مرکز
 تقدیراز ریاست فنی وحرفه ای لردگان
در راستای جهش تولید ،توسعه همگانی  واشتغال پایدارفرماندارمحترم شهرستان لردگان از رئیس فنی وحرفه ای لردگان ومجموعه آموزشی تقدیرنموده......
تاریخ خبر: 1399/02/13

 همکاری مرکزفنی وحرفه ای لردگان درتولید ماسک
مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان در تولید ماسک با گروه جهادی درمنطقه ریگ همکاری دارد رحیمی رئیس مرکز لردگان لردگان اعلام نمودکه مرکزفنی وحرفه لردگان با هماهنگی فرمانداری لردگان تعدادی چرخ خیاطی صنعتی وپا......
تاریخ خبر: 1399/02/13

 آموزشهای فنی وحرفه ای لردگان درسال1398 افزایش داشت
به گزارش روابط عمومی : آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای درتمام حوزه های آموزشی درسال1398 رشد چشمگیری داشته رحیمی رئیس مرکزلردگان اعلام نمودکه درسال1398آموزشهای فنی وحرفه ای نسبت به سال قبل 24درصد افزایش و......
تاریخ خبر: 1398/12/17

 برگزاری دوره کیف دوزی طرح بنیاد علوی
دوره آموزشی کیف دوزی طرح بنیاد علوی در روستای منجرمویی شهرلردگان شروع شد رحیمی رئیس مرکزلردگان درباره دوره مذکور اعلام نمودکه این دوره در مدرسه شبانه روزی طوبی روستای منجرموئی در رشته کیف دوزی بمدت 22......
تاریخ خبر: 1398/11/10

 برگزاری دوره صنعت ساختمان ویژه آزمون
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان دوره آموزشی صنعت ساختمان برای کسانی که درآزمون تفاهم نامه ثبت نام کردند وطبق دستورالعمل ارسالی از ستاد توسط مرکزلردگان برای این افراد آموزش داده شد رحیمی رییس مرکزلردگا......
تاریخ خبر: 1398/11/10

 فرماندارخانمیرزا:آموزشهای مهارتی مساویست با اشتغال وکارآفرینی
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان فرماندار تازه تاسیس خانمیرزا گفت آموزشهای فنی وحرفه ای مساوی است با اشتغال وکارآفرینی. درجلسه که رئیس مرکزفنی وحرفه ای شهرستان لردگان وخانمیرزا با فرماندارخانمیر......
تاریخ خبر: 1398/10/17

 برگزاری دوره های صنعت ساختمان وکارآفرینی در طرح بازآفرینی شهری
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان دوره های آموزشی طرح بازآفرینی شهری در دومحله لردگان شروع شد         رحیمی رئیس مرکز گفت دوره آموزشی صنعت ساختمان درمحله خاردان ب......
تاریخ خبر: 1398/10/08

 افتتاحیه مجتمع آموزشی آموزشگاه آزاد باحضور فرمانداروامام جمعه
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان مجتمع آموزشی آموزشگاه آزادفنی وحرزفه ای ترمه نگاردر چهار رشته مهارتی 1-طراحی دوخت(مانتودوز-دوزنده لباس محلی بختیاری زنانه ومردانه وشلواردوز ......)2-صنایع دستی(کیف دوزی......
تاریخ خبر: 1398/09/25