آخرین اخبار مرکز
 راهیابی کارآموز مرکز فنی وحرفه ای لردگان به مسابقات علمی وکاربردی کشور
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان یکی از کارآموزان مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان در رشته مکانیک خودرو به مسابقات علمی وکاربردی کشور راه یافت آقای یوسف حاج جمالی کارآموز رشته مکانیک خودرو در مسابقات استا......
تاریخ خبر: 1398/04/16

 بازدیدمديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان شهرام مقدس مدیرکل دفتراموراجتماعی وفرهنگی استانداری چهارمحال وبختیاری در راستای کنترل ومدیریت آسیبهای اجتماعی از دوره های آموزشی این مرکز در روستای ت......
تاریخ خبر: 1398/04/06

 تقدیرازرئیس مرکزلردگان
به گزارش روابط عمومی فنی وحرفه ای لردگان در راستای اهداف ستادمدیریت بحران شهرستان لردگان از رئیس مرکز فنی وحرفه ای لردگان بپاس زحمات در فروردین ماه98 تقدیرشد ......
تاریخ خبر: 1398/04/04

 بازدید ازطرحهای مدیریت وکنترل کاهش آسیب های اجتماعی
به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان در راستای  مدیریت وکنترل کاهش آسیب های اجتماعی ازدوره های آموزشی درروستای تنگ کلوره در رشته گلیم باف بمدت 300ساعت وبه تعداد24نفر و در محله حاجی ......
تاریخ خبر: 1398/03/30

 کسب رتبه اول وششم مسابقات استانی علمی وکاربردی
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان درمسابقات علمی وکاربردی استان کارآموزان مرکز لردگان خوش درخشیدند خدری مربی کارگاه اتومکانیک مرکزلردگان دراین خصوص اعلام نمودکه کارآموزان کارگاه مکانیک خودرو درمسابقات ......
تاریخ خبر: 1398/03/29

 حضور کارشناس مشاور وهدایت شغلی درکمپ ترک اعتیاد
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان به منظور برگزاری دوره های آموزش مهارتی درکمپ های سطح شهرستان لردگان برای اولین بار کارشناس مشاوره وهدایت شغلی  ومربی آموزشی از کمپ ترک اعتیاد تولد بهتر خانمیرزا با......
تاریخ خبر: 1398/03/21

 اجرای دوره های آموزش مهارتی ویژه آسیبهای اجتماعی درلردگان
رحیمی سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان لردگان درخصوص آموزش ویژه محله های که آسیب های اجتماعی ودرمعرض خطر می باشد اعلان نمودکه دو دوره آموزشی گلیم باف در روستای تنگ کلوره بمدت 300ساعت به تعداد240......
تاریخ خبر: 1398/03/21

 بازدی کارشناسان آموزش اداره کل از مرکز
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان کارشناسان آموزش اداره کل از مرکز وکارگاه های بازدید نمودند ودراین بازدید درخصوص روند آموزش مهارتی بامربیان مرکز خواهران وبرادران صحبتهای انجام شد وسپس کارشناسان اداره ......
تاریخ خبر: 1398/02/16