آخرین اخبار مرکز
 سلام فرمانده
......
تاریخ خبر: 1401/10/11

 برگزاري شوراي مهارت شهرستان اردل
بنابه گزارش روابط عمومي مركزشوراي مهارت باحضورمديركل فني وحرفه اي وفرماندارشهرستان اردل وروساي ادارات برگزارشد......
تاریخ خبر: 1401/10/01

 ... چنان به ذوق و نشاط آمدم که گوئی باز/بهار عشق و شبابست این شب پائیز* عروس گل که به نازش به حجله آوردند/به عشوه باز دهندش به باد رخت و جهیز* شهید خنجر جلاد باد می غلتند/به خاک و خون همه در انتظار رستاخیز ... (شهریار)
......
تاریخ خبر: 1401/08/03

 اگهي جذب سربازمربي
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد جهت تکميل کادر مربي (آموزشي) در برخي مراکز آموزشي خود اقدام به جذب سرباز ......
تاریخ خبر: 1401/07/06

 بازديدمديركل محترم جناب اقاي مهندس كريمزاده ازدوره هاي عشايري مركزاردل
......
تاریخ خبر: 1401/06/30

 برگزاري جلسه باكميته امدادشهرستان اردل درخصوص آموزش به مددجويان تحت پوشش
......
تاریخ خبر: 1401/06/09

 هفته دولت رابردولتمردان تبريك ميگوئيم
......
تاریخ خبر: 1401/06/02

 عيدولايت مبارك
......
تاریخ خبر: 1401/04/26