آخرین اخبار مرکز
 تستهای روانشناسی
......
تاریخ خبر: 1398/09/09

 برگزار ی ازمون کتبی مرحله هفتم 1398درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز ازمون کتبی مرحله هفتم برای کاراموزان -درحرفه های صنعت ساختمان-هماهنگ وکاراموزی درمحیط کاربه تعداد95نفراجرا گردید......
تاریخ خبر: 1398/09/09

 برگزاری ازمون عملی درمرکزاردل
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون عملی حرفه های مختلف  به تعداد100نفربرگزارگردید......
تاریخ خبر: 1398/09/04

 ثبت نام دوره های پرورش زنبورعسل درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزاغازثبت نام دوره اموزشی پرورش زنبورعسل درمرکزعلاقمندان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تلفن ذیل تماس بگیرند038-34342800داخلی13......
تاریخ خبر: 1398/08/23

 برگزاری ازمون کتبی مرحله ششم1398 درمرکزاردل
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز آزمون مرحله ششم سال1398 برای کاراموزان درحرفه های هماهنگ درساعت هشت صبح و9/45 درمرکزبرگزارگردیدبه تعداد94نفر......
تاریخ خبر: 1398/08/02

 اجرای دوره های کارودانش درمرکزاردل
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستـان اردل براساس قرارداد منعقد شده فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  و اداره کل آموزش و پرورش استان  در خصوص آموزش دانش آموزان دبیرستــا......
تاریخ خبر: 1398/08/01

  مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان به همراه رييس مرکز آموزش فني و حرفه اي اردل با فرماندار اردل ديدار و گفتگو کردند
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان  به همراه رييس مرکزآموزش فني و حرفه اي شهرستان اردل  با فرماندار......
تاریخ خبر: 1398/07/20

 بازدیدسرزده مدیرکل ازمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزجناب اقای مهندس اماره مدیرکل محترم اوایل ساعت اداری ساعت7:30درمرکزحضورپیداکردندوازکارگاهها بازدیدنمودند......
تاریخ خبر: 1398/07/16