جستجو

آخرین اطلاعیه های آموزش

دوره های در حال ثبت نام
برق صنعتي
برقكار ساختمان درجه 1 **
برقكار ساختمان درجه 2
برنامه نويس زبان HTML براي طراحي صفحات WEB
-پرورش دهنده قارچ دگمه ای-خواهران
پرورش دهنده قارچ صدفي
پرورش دهنده قارچ صدفی -خواهران
پرورش دهنده گياهان آپارتماني
تراشكار درجه 2
تعمير كار خودروهاي سبك
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2
تعميركار برق خودرو درجه 2
تعميركار عمومي رايانه شخصي
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 1
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2
تعمیر کار وسایل گاز سوز خانگی -برادران
تعمیرکار تراکتور وتیلر
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAW
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAW
دوزنده لباس مبل
زعفران کار -خواهران
-سرويس ونگهداري خودرو -ويژه خواهران
سرویس ونگهداری خودرو -برادران
سرویس کار ماشین های دوخت خانگی -خواهران
شهروند الكترونيكي (E-Citizen)
كارور چاپ مهر قلمكار روي پارچه هاي پنبه اي
كارور شبكه اينترنت
مونتاژ كار و ارتقاء كامپيوترهاي شخصي
نقاش شیشه های تزئینی- خواهران
نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2
کارور GPS
کارورPLC درجه2 **
کشتکار گلخانه های خاکی-خواهران
 

لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
برق صنعتي ثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 1 **ثبت ناممشاهده
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
برنامه نويس زبان HTML براي طراحي صفحات WEBثبت ناممشاهده
-پرورش دهنده قارچ دگمه ای-خواهرانثبت ناممشاهده
پرورش دهنده قارچ صدفيثبت ناممشاهده
پرورش دهنده قارچ صدفی -خواهرانثبت ناممشاهده
پرورش دهنده گياهان آپارتمانيثبت ناممشاهده
تراشكار درجه 2ثبت ناممشاهده
تعمير كار خودروهاي سبكثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار عمومي رايانه شخصيثبت ناممشاهده
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 1ثبت ناممشاهده
تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه 2ثبت ناممشاهده
تعمیر کار وسایل گاز سوز خانگی -برادران ثبت ناممشاهده
تعمیرکار تراکتور وتیلرثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAWثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E6 ) SMAWثبت ناممشاهده
دوزنده لباس مبلثبت ناممشاهده
زعفران کار -خواهرانثبت ناممشاهده
-سرويس ونگهداري خودرو -ويژه خواهران ثبت ناممشاهده
سرویس ونگهداری خودرو -برادرانثبت ناممشاهده
سرویس کار ماشین های دوخت خانگی -خواهران ثبت ناممشاهده
شهروند الكترونيكي (E-Citizen)ثبت ناممشاهده
كارور چاپ مهر قلمكار روي پارچه هاي پنبه ايثبت ناممشاهده
كارور شبكه اينترنتثبت ناممشاهده
مونتاژ كار و ارتقاء كامپيوترهاي شخصيثبت ناممشاهده
نقاش شیشه های تزئینی- خواهران ثبت ناممشاهده
نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
کارور GPSثبت ناممشاهده
کارورPLC درجه2 **ثبت ناممشاهده
کشتکار گلخانه های خاکی-خواهران ثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام