بازدید آموزشی از کارگاه های تیم سیار
🚨 بازرسی 🗓️امروز ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۴ ✅ بازدید مستمر و مداوم از کارگاه های آموزشی فعال در سطح شهرستان در طول برگزاری دوره آموزشی 📌 بازرسی از کارگاه آموزشی دوخت سرویس آشپزخانه که توسط مربی محترم خانم غلامیان در شهر نقنه برگزار شده است. 📌 بازرسی از کارگاه آموزشی چوقابافی که توسط مربی محترم خانم ربیعی در شهرک الهیه در حال برگزاریست. ▫️✍️▫️ روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه‌ای شهرستان بروجن
1402/11/19