برگزاری گارگاه عملی
🟢 برگزاری کارگاه آموزشی 🗓️ امروز دوشنبه ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۶ ✅ برگزاری کارگاه آموزشی پرورش قارچ توسط مربّی توانمند خانم شمس،با حضور کارآموزان مشتاق،در مرکز بروجن ▫️✍️▫️ روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان بروجن
1402/11/19