جلسه با ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان فارسان
نبی الله محمدی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان فارسان اعلام نمود که در جلسه با آقای غفاری ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان در مورد کارگاهای واگذاری تبصره ۱۸ و مجوز مراکز کار آموزي در محیط کار بحث و گفتگو صورت گرفت .
1401/12/03