مسئول آموزش مرکز شماره 6 فارسان
جهت برگزاری کلاسهای آموزشی خواهران وبرادران  و  سوال پیرامون اجرای دوره های آموزشی با مسئول آموزش مرکز سمیه قائدامینی هارونی به شماره 33231555-038 تماس حاصل فرمائید.
 
پیوست ندارد
1399/09/26