کسب دیپلم افتخار در بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت توسط کارآموز معرفی شده از مرکز
نبی الله محمدی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان فارسان اعلام نمود ک مهندس عرفان انصاری مهر ازاستان چهارمحال وبختیاری شهرفارسان دربیستمین دوره مسابقات ملی مهارت (برنامه نویسی وب کشوری انتخابی فرانسهworldskills_iran# که دراسفندماه 1401 دراستان گلستان برگزار شد  دررشته فناوری‌های وب مفتخربه دریافت مدالیون برتری گردید. آزمون مرحله شهرستانی نامبرده در مرکز فارسان برگزار و به استان معرفی شد.
1401/12/22