استعدادبرترروستائی
فرم شماره 1- معرفی مستعدترین فرد دوره آموزشی
از لحاظ امکان توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی و عشایری
 
الف: مشخصات دوره آموزشی
  عنوان دوره کد استاندارد کد ثبت در پورتال تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شهرستان محل برگزاری دوره روستا/کانون عشایری برگزاری دوره
  مانتو دوز 1/1/40/91- 7   23/2/98 15/4/98 اردل سر چاه
نازکدوز 40/2/41/91-7   5/4/95 27/7/95 اردل گرده پینه  
کیف دوز 731820280040001   8/2/98 23/4/98 اردل رستم آباد  
قالی باف تابلوئی 2/1/56/54- 7   4/2/97 3/3/9*7 اردل دهکهنه  
                             
 
 
ب: مشخصات کارآموز معرفی شده
  اطلاعات شخصی محل سکونت
  ردیف نام نام خانوادگی جنسیت شهرستان بخش دهستان روستا  
  1 زینب خسروی زن اردل مرکزی دیناران سر جاه  
2 پروین شریفیان زن اردل مرکزی پشتکوه گرده دپینه  
3 حدیثه رمضانی کاجی زن اردل مرکزی پشتکوه رستم اباد  
4 سیما تاج امیری رستمی زن اردل مرکزی پشتکوه رستم اباد  
5 زینب رباطی زن اردل مرکزی دیناران سر چاه  
6 فرخ میر احمدی زن اردل مرکزی دیناران ده کهنه