درباره مرکز
 مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان اردل

 
 
مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 4شهرستان اردل در سال 1374وبا زیر بنای 2134متر مربع شامل کارگاهها ،ساختمان اداری ، اتاق انتظامات ،موتور خانه ،ساختمانهای مسکونی ،کلاس تئوری و...در زمینی به مساحت 6500متر شروع ودر سال 1378به اتمام رسید ودر تاریخ 16/06/1378باحضور مسئولین محترم سازمان ،استان وشهرستان رسما افتتاح ومورد بهربرداری قرار گرفت .
مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 4شهرستان اردل در ابتدای ورودی شهر بلوار باهنر،نبش فلکه (سرداران) سه شیر واقع است و از لحاظ مکانی وموقعیت جغرافیایی،درمحل مناسبی قرار گرفته است .
این مرکز از بدو  تاًسیس خدمات خود را به صورت سيارارائه مي نموده  ودر سال 1384با مساعدت وهمیاری مسئولین خوابگاه و رستوران مستقل مورد بهر برداری قرار گرفت
مکانیک-تاسیسات-جوشکاری-برق-صنایع دستی-کشاورزی-صنایع غذایی  کارگاههای مرکزثابت:
توانمندی وپتانسیل شهرستان اردل:کشاورزی ودامپروری شیلات-صنایع دستی است
تعدادنیروی انسانی مرکز13نفر-(6نفرمربی خانم واقا-6اداری وپشتیبانی وخدمات-1نفرسربازمربی)
-اسنادبالادستی  که شامل طرح تکاپو-سندتوسعه شهرستان –(دوره هایی درزمینه کشاورزی وصنایع دستی برنامه ریزی واجراشد-مانند-چوقابافی-گلیم بافی-قالیباف پیشرفته-ترشی وشوریجات-کیف دوزی-پرورش زنبورعسل-پرورش قارچ دکمه ای
اجراء دوره چوقابافی وقالیباف پیشرفته برای اولین باردرکشوردرمرکزاردل
-درصورت تامین اعتبارگلخانه مرکزوهمچنین سایت پرورش ماهیان سردابی رادرمرکزراه اندازی نمائیم
حافظ محموديان
رئيس مركز اموزش فني وحرفه اي دومنظوره شهرستان اردل