آخرین اخبار مرکز
 کارآفريني از طريق آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي به طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي گامي در راستاي کاهش سطح بيکاري استان
  ......
تاریخ خبر: 1399/10/25

 برگزاري ازمون عملي درمركزدرروزيكشنبه21/10/1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون عملي حرفه هاي مختلف آموزشي مركز-صنعت ساختمان-تفاهمنامه روزيكشنبه21/10/1399درمركزاردل درحال اجراء وبرگزاري مي باشد......
تاریخ خبر: 1399/10/21

 بستن تفاهم نامه ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان
بستن تفاهم نامه ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه ......
تاریخ خبر: 1399/10/11

 اجراي آزمون مرحله ششم وهفتم هماهنگ1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون كتبي مرحله ششم وهفتم 1399درروزپنجشنبه4/10/1399درمركزساعت9.30اجراميشود-......
تاریخ خبر: 1399/10/06

 قابل توجه شركت كنندگان درازمون4/10/1399
جهت دريافت كارت ورودبه جلسه به سامانه زيرمراجعه نمايند.http://azmoon.portaltvto.com/......
تاریخ خبر: 1399/10/01

 برگزاري ازمون كتبي مرحله سوم1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركرآزمون كتبي مرحله سوم صنعت ساختمان  وتفاهمنامه درروزپنجشنبه27/9/1399برگزارگرديد-ضمنا اين ازمون كه مي بايستي درتاريخ6/9/1399برگزارميشودولي به دليل شرايط قرمزبيماري كويدو......
تاریخ خبر: 1399/09/30

 پيام رياست سازمان آموزش فني وحرفه اي جهت تاب آوري دراين شرايط
......
تاریخ خبر: 1399/09/22

 شركت رئيس مركزدرجلسه اداره كل
بنابه گزارش روابط عمومي مركزاقاي محموديان درجلسه اي كه جهت بررسي امورات مربوط به راه اندازي مركزپرورش ماهيان سردابي باحضورمديركل محترم وروساي واحدهاي اداره كل بودشركت نموده است .......
تاریخ خبر: 1399/08/29

 آغازثبت نام دوره اموزشي مهارت محورپرورش زنبورعسل
بنابه گزارش روابط عمومي مركزاغاز ثبت نام دوره اموزشي مهارت محورپرورش زنبورعسل درمركزعلاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانندباشماره تلفن ذيل ارتباط برقرارنمايند 038-34342800داخلي13......
تاریخ خبر: 1399/08/24

 شروع ثبت نام دوره اموزشي مانتودوزي
بنابه گزارش روابط عمومي مركز آغاز ثبت نام دوره اموزشي مانتودوزي  درمركزثابت علاقمندان جهت ثبت نام ميتوانندحداكثرتاتاريخ 20/8/99به واحدپذيرش مراجعه نمايند......
تاریخ خبر: 1399/08/11


آخر 1 2 3 4 5  ... اول