مشخصات دوره
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2
کد رشته : 2/ 2/ 06/ 71- 8
تعداد ساعت :500
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام