بستن تفاهم نامه ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان
بستن تفاهم نامه ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،به منظور افزايش سطح توانمندي و مهارت افزائي نيروي انساني متقاضي شغل يا شاغل در حوزه صنايع دستي و بهره مندي مستمر از ظرفيت هاي موجود در جهت ارائه خدمات آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي ملي و بين المللي تفاهم نامه اي ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي و اداره کل ميراث فرهنگي صنايهع دستي و گردشگري استان بسته شد.
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت : هدف ما از بستن اين  تفاهم نامه ، گسترش همکاري و استفاده متقابل از امکانات تحقيقاتي ،آموزشي و فرهنگي و بهره مندي مستمر از ظرفيت هاي موجود در جهت ارائه خدمات آموزشي بر اساس استانداردهاي يکپارچه و منسجم ملي و بين المللي و تاکيد بيشتر بر آموزش هاي عملي به منظور افزايش سطح دانش فني و مهارتي شاغلين و کارجويان در حوزه صنايع دستي ،احياء صنايع دستي و هنرهاي سنتي بومي و اصيل استان و فرهنگ استفاده از آن  مي باشد .
کبيري خاطر نشان کرد: فرهنگ سازي آموزش هاي مهارتي در حوزه صنايع دستي و ايجاد توسعه کسب و کار نوآوران از طريق آموزش هاي متناسب با نياز کارآفرينان نوپا ، تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزشي مهارتي در سطوح مختلف در حوزه صنايع دستي از ديگر اهداف اين تفاهم نامه مي باشد.
بنابر اين گزارش تعهدات اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان به عنوان طرف اول تفاهم نامه ،اولويت بندي نيازهاي آموزشي شاغلان و مشاغل جديد شناسائي شده و اعلام به طرف دوم جهت تدوين و باز نگري استانداردهاي آموزشي و برنامه ريزي دوره هاي آموزشي براي اجرا، فراهم نمودن امکان بهره گيري کارآموزان آموزش ديده رشته هاي مرتبط با صنايع دستي در مراکز آموزش فني و حرفه اي از فضاهاي نمايشگاهي  معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي و حمايت از ارائه و عرضه محصولات توليد شده در بازار چه هاي نمايشگاهي ،نظارت و ارزيابي دوره هاي آموزشي مرتبط با صنايع دستي با رعايت قوانين و ضوابط طرف دوم، برنامه ريزي جهت شرکت مربيان تحت پوشش در دوره هاي ارتقاء مهارت ، نياز سنجي آموزشي در روستاهاي هدف صنايع دستي و معرفي به طرف دوم جهت برنامه ريزي و اجرا  مي باشد.
همچنين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اقدامات لازم نسبت به ،معرفي آموزشگاههاي آزاد مرتبط رشته هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي جهت ارتقاي سطح مهارت هنرمندان صنايع دستي، اجراي دوره هاي تخصصي مورد نياز بر اساس نياز سنجي هاي انجام شده در روستاهاي هدف اداره کل ميراث فرهنگي در صورت امکان ،بارگذاري محتواي استانداردهاي تدوين و باز نگري شده بر روي سايت و پرتال انجام خواهد داد.
لازم به ذکر است مقرر شد طرفين با همکاري شهرداري شهرکرد و ساير دستگاههاي اجرائي استان نسبت به راه اندازي مرکز تخصصي نمد ، هم افزائي داشته باشند
 
1399/10/11