آخرین اخبار مرکز
 دوره سفره آرایی و میوه و سبزی آرایی در مرکز سورشجان برگزار شد
جهت اوقات فراغت دانشجویان و دانش آموزان یک دوره سفره آرایی و میوه و سبزی آرایی با مربیگری خانم نرگس کریمیان در مرکز سورشجان برگزار گردید.......
تاریخ خبر: 1396/05/01

 برگزاری دوره های خیاطی در روستای وانان و روستای مرغملک
با توجه به تقاضای خواهران در دو روستای وانان و مرغملک در خصوص آموزش خیاطی ، دو دوره آموزشی مانتو دوزی با مربیگری خانم فرشته عبداللهی از اول مرداد ماه در این دو روستا برگزار گردید.......
تاریخ خبر: 1396/05/01

 برگزاری دوره آموزشی کیف دوزی در شهر هارونی
با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاهها در تابستان امسال یک دوره آموزشی کیف دوزی با مربی گری خانم شهره نادری جهت کارآموزان خواهر در شهر هارونی برگزار گردیده است.......
تاریخ خبر: 1396/04/04

 برگزاری دوره آموزشی خیاطی راسته دوز در مرکز سورشجان
دوره آموزشی خیاطی راسته دوز با همکاری کانون شهید رجایی سورشجان در آن مکان با حضور بیش از بیست کارآموز برگزار گردیده است.که مربی این دوره سرکار خانم عبداللهی هستند.  ......
تاریخ خبر: 1396/02/09

 برگزاری دوره آموزشی ICDL درجه 2 برای برادران و خواهران درمرکز سورشجان
دوره آموزشی ICDL  درجه 2 همزمان برای خواهران و برادران بصورت مجزا در سایت رایانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای سورشجان برگزار گردیده است.......
تاریخ خبر: 1396/02/09

 شروع دوره آموزشي رايانه كار ICDL درجه يك براي خواهران و برادران بطور مجزا
دوره آموزشي رايانه كار ICDL  درجه يك در مركز آموزش فني و حرفه اي سورشجان شروع گرديد. اي دوره آموزشي هم براي خواهران و هم براي برادران بطور مجزا برگزار شد.......
تاریخ خبر: 1395/11/12

 اجراي طرح روستاي بدون بيكاربا برگزاري دوره كشتكار گلخانه اي در روستاي وانان
مركز آموزش فني و حرفه اي سورشجان در قالب طرح روستاي بدون بيكار در روستاي وانان جهت كارجويان مرد دوره آموزشي كشتكار گلخانه اي را برگزار نمود. در اين دوره حدود پانزده متقاضي شركت نموده اند كه بعد از پاي......
تاریخ خبر: 1395/11/11

 بازديد علمي كارآموزان كارگاه خياطي مركز سورشجان
كارآموزان كارگاه خياطي (رشته مانتو دوز)مركز آموزش فني و حرفه اي سورشجان با برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي بازذيد از كارگاه طراحي و دوخت دانشكده فني خواهران شهركرد به اين مركز اعزام شدند. تعداد 19......
تاریخ خبر: 1395/11/03